GAME - 360x640
+ Các bạn thông cảm, game cho màn hình này không phổ biến nên rất khó kiếm. Mình sẽ cập nhật từ từ.Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Ring ring