Snack's 1967

Tải Game Mobi Army 2 Online

Cập nhật phiên bản Mobi Army 239, game army 2.3.9 hỗ trợ iOS/Android/Java.
Chú ý : khi đăng ký nick mới, nạp xu,... vào game các bạn chỉ nên sử dụng phiên bản gốc này để nạp, đăng ký nick... tránh một số bản mod bị lỗi nhé. - Tổng hợp bản gốc và các bản hỗ trợ game mobiarmy 230. Đây là phiên bản mới nhất của game. Nên tải phiên bản mới nhất này để tránh một số lỗi phát sinh và có thể sử dụng được một số chức năng cập nhật mới đang hot. - Các bản hỗ trợ game mobi army 220. - Các bản hỗ trợ game mobi army 2.1.8. - Các bản hỗ trợ game mobi army 2.1.7. - Các bản hỗ trợ game mobi army 2.1.7. - Các bản hỗ trợ game mobi army 2.1.3. - Các bản hỗ trợ game mobi army 2.1.1. + Phiên bản army 214 gốc đã mod thêm chia thanh lực thành 4 phần và mod ẩn ứng dụng cho máy đã hack.
+ Phiên bản Army 213 hỗ trợ Chicky Gốc (Chia thanh lực thành 10 phần nhỏ bằng nhau)
+ Là phiên bản army 214 đầu tiên kia mình mod speed cho những ai thích.
HỖ TRỢ GAME
+ Phiên bản Army 214 mod giảm dung lượng cho một số máy bị ứng dụng sai khi chơi bản gốc. Đã chia thanh căn lực thành 4 phần.
+ Bản Army 214 hỗ trợ chicky chia thanh lực thành 10 phần và giảm dung lượng.
KHU GHÉP GAME
+ Phiên bản Army 214 gốc ghép x2 cho những máy khỏe (S40v6 hoặc S60)
+ Bản Army 214 đã giảm dung lượng và ghép x2 cho bạn nào muốn chơi 2 nick.
KHU MOD PHÍM
- Army 214 mod phím điều hướng (kiểu 1). Như các bản trước mod phím điều hướng thành số 2-4-6-8-5 cho các máy không có phím điều hướng. - Bản Army 213 mod phím số (kiểu 2). Cũng mod phím điều hướng như bên trên nhưng thay 2 phím chọn trái thành (*) và chọn phải thành (#) cho 1 số máy cảm ứng đời mới ko có phím chọn trái, chọn phải.
Trang Chủ Games Online Game Army 2
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.