Old school Swatch Watches
MOBI ARMY 215
- Phiên bản gốc 2.1.5 đã mod thêm chia thanh lực thành 4 phần và mod ẩn ứng dụng cho máy đã hack.
- Phiên bản Army 2.1.5 hỗ trợ Chicky Gốc (Chia thanh lực thành 10 phần nhỏ bằng nhau)
- Là phiên bản đầu tiên kia mình mod speed cho những ai thích.
HỖ TRỢ GAME
- Phiên bản Mobi Army 2.1.5 đã mod giảm dung lượng. Đã chia thanh căn lực thành 4 phần, mod ẩn ứng dụng...
- Bản Army 2.1.5 hỗ trợ chicky chia thanh lực thành 10 phần và giảm dung lượng.
KHU GHÉP GAME
- Phiên bản Army 2.1.5 gốc ghép x2 cho những máy khỏe (S40v6 hoặc S60)
- Bản Army 2.1.5 đã giảm dung lượng và ghép x2 (704KB) cho bạn nào muốn chơi 2 nick.
KHU MOD PHÍM
- Army 2.1.5 mới ra mod phím điều hướng (kiểu 1). Như các bản trước mod phím điều hướng thành số 2-4-6-8-5 cho các máy không có phím điều hướng. - Bản Army 2.1.5 mod phím số (kiểu 2). Cũng mod phím điều hướng như bên trên nhưng thay 2 phím chọn trái thành (*) và chọn phải thành (#) cho 1 số máy cảm ứng đời mới ko có phím chọn trái, chọn phải.
CÁC BẢN KHÁC
Trang Chủ Games Online Game Army 2
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.