XtGem Forum catalog

Hướng Dẫn Nâng Cấp Trang Bị Linh Thú

Để nâng cấp trang bị linh thú người chơi cần có trang bị linh thú và các loại Đá Ngũ Hợp tương ứng.
- Trang bị linh thú mua tại NPC Hắc Ngưu.
- Đá Ngũ Hợp mua tại NPC Phú Ông.
Trang bị linh thú
Trang bị linh thú
Đá Ngũ Hợp
Đá Ngũ Hợp
- Có 3 loại Đá Ngũ Hợp:
+ Đá Ngũ Hợp thường dùng để nâng cấp trang bị trắng lên xanh dương.
+ Đá Ngũ Hợp cao cấp dùng để nâng cấp từ trang bị xanh dương lên đỏ.
+ Đá Ngũ Hợp tinh khiết dùng để nâng cấp từ trang bị đỏ lên xanh lá
Mỗi loại Đá Ngũ Hợp đều có cấp độ từ 1 đến 6, khi nâng cấp trang bị linh thú nếu dùng Đá Ngũ Hợp có cấp độ càng cao thì trang bị sau khi nâng cấp sẽ có thuộc tính càng cao.

Hợp thành trang bị linh thú bắt buộc phải theo quy trình sau:
- 5 cái trang bị linh thú trắng + 1 lượng đá ngũ hợp thường sẽ tạo ra 1 trang bị linh thú xanh dương.
- 5 cái trang bị linh thú xanh dương + 1 lượng đá ngũ hợp cao cấp sẽ tạo ra 1 trang bị linh thú đỏ.
- 5 cái trang bị linh thú đỏ + 1 lượng đá ngũ hợp tinh khiết sẽ tạo ra 1 trang bị linh thú hoàn mỹ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thứ, người chơi đến gặp NPC Thợ Rèn Thần Bí tiến hành nâng cấp trang bị linh thú, quá trình tuần tự như bên dưới:
Chọn mục Trang bị linh thú
Chọn mục Trang bị linh thú


Chọn cấp độ muốn nâng cấp
Chọn cấp độ muốn nâng cấp


Chọn nâng cấp trang bị Ma pháp hoặc Vật lý
Chọn nâng cấp trang bị Ma pháp hoặc Vật lý (*)


Chọn màu muốn nâng cấp
Chọn màu muốn nâng cấp


Tiến hành đặt trang bị vào nâng cấp
Tiến hành đặt trang bị vào nâng cấp, trang bị cần nâng cấp luôn phải đặt ở giữa

Lưu ý : - Khi đã chọn nâng cấp trang bị ma pháp thì trang bị tại ô chính giữa bắt buộc phải là trang bị ma pháp mới có thể tiến hành nâng cấp.
- 4 trang bị xung quanh không bắt buộc phải là ma pháp hay vật lý.
- 4 trang bị xung quanh không bắt buộc phải cùng loại với trang bị cần nâng cấp.
- 4 trang bị xung quanh có Lv bằng + - 5 Lv so với trang bị cần nâng cấp.
- 4 trang bị xung quanh bắt buộc phải cùng màu với trang bị cần nâng cấp (vd: trắng là trắng hết, xanh là xanh hết ...).
Trang Chủ Games Online Game Khí Phách Anh Hùng
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.