Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bảo Rương Rực Rỡ

Bảo rương rực rỡ là hoạt động trong Game Thien Dia Quyet nhằm chào mừng tháng cuối cùng của năm, sự kiện sẽ diễn ra vào 10h00 ngày 26/11 đến hết ngày 15/12/2013.
Bao Ruong Ruc Ro
Bảo Rương Rực Rỡ
Trong thời gian diễn ra hoạt động, phụ bản khó lv40 trở lên rớt Bảo Rương Rực Rỡ và Khóa Thường, shop có bán Khóa Rực Rỡ.

Người chơi dùng chìa khóa để mở rương nếu:
+ Dùng Khóa Thường sẽ mở được 150000 EXP và 150000 Ngân Phiếu.
+ Dùng Khóa Rực Rỡ sẽ mở được 1 triệu Ngân Phiếu, 1 triệu EXP, 1 Mảnh Tinh Thần.
Trong thời gian Hoạt Động, gặp NPC Sứ Giả Ngày Lễ ở Thành Chính (Thành Đô, Kim Lăng), nhấp vào mở ra ô đối thoại.

Phụ Bản khó từ lv40 trở lên đều rớt 1 Khóa Thường và 3 Rương Rực Rỡ, không phân biệt level:
+ Tà Kiếm lv40 Phụ Bản Kiếm Mộ(Khó), Lao Sơn – Ma Thiên Nhai.
+ Tinh Túc Lão Tiên lv47 Phụ Bản Tàng Bảo Động(Khó), Thần Long Đảo – Tinh Túc Hải.
+ Ảo Cảnh Tổ Sư lv52 Phụ Bản Hậu Sơn Hoa Hải(Khó), Hổ Khâu – Nga Mi Sơn.
+ Bí Tịch Thủ Hộ Sứ lv58 Phụ Bản Lang Hoàn Ngọc Động(Khó), Yến Tử Ổ - Tiểu Kính Hồ.
+ Thủ Lĩnh Tội Phạm lv66 Phụ Bản Yên Chướng Lâm(Khó), Vũ Di – Nam Cương.
+ Vô Danh Đao lv72 Phụ Bản Hậu Sơn Cấm Địa (Khó), Nhạn Môn Quan.
+ Khổ Hành Tăng lv78 Phụ Bản Thạch Quật Mật Động(Khó), Bách Thảo Lăng.
+ Trận Nhãn Đường Dần Hân lv84 Phụ Bản Loạn Thạch Trận (Khó), Thiên Sơn.
Theo: Game thien dia quyet.
Sự Kiện
Trang Chủ Games Online Thiên Địa Quyết Online
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.