Insane
Thiên Địa Quyết Online

Chuỗi Sự Kiện Closed Beta Thiên Địa Quyết


Sự kiện: Nhân đôi kinh nghiệm

- Thời gian: Từ 11h đến 13h và từ 18h đến 20h trong hai ngày 1/4 và 2/4/2013.
- Nội dung: Nhân đôi kinh nghiệm khi đánh quái cho tất cả nhân sĩ trong thời gian diễn ra hoạt động.


Sự kiện: Ăn cơm trước kẻng

- Thời gian: Từ ngày 1/4 và 8/4/2013.
- Phần thưởng:

+ Hạng 1: Thú nuôi “Gấu mèo”, 50 Võ tinh thạch, 100 giấy truyền tống, 5000 Kim Phiếu, 5 Nguyên khí đan cường hiệu (20000 nguyên khí) và 1 Điện thoại Sony Xperia Miro ST23i.

+ Hạng 2: Thú nuôi “Thạch hầu”, 50 Võ tinh thạch, 100 giấy truyền tống, 3000 Kim Phiếu, 3 Nguyên khí đan cường hiệu (20000 nguyên khí) và 1 thẻ điện thoại trị giá 200.000 VND.

+ Hạng 3: Thú nuôi “Bạch hồ”, 50 Võ tinh thạch, 100 giấy truyền tống, 2000 Kim Phiếu, 2 Nguyên khí đan cường hiệu (20000 nguyên khí) và 1 thẻ điện thoại trị giá 200.000 VND.

+ Hạng 4 đến hạng 10: mội giải 1 thẻ điện thoại trị giá 200.000 VND.


Sự kiện: Dục tốc bất đạt

- Thời gian: từ ngày 1/4/2013 đến vĩnh viễn

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ online đủ thời gian sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng.

- Phần thưởng:


Thời gian online Phần thưởng Số lượng
10 phút Giấy truyền tống 10
20 phút Chìa khóa vạn năng 3
30 phút Nguyên khí đan cấp 2 1
60 phút Võ tinh thạch 5
120 phút Kim phiếu 100

Sự kiện: Báo danh nhận thưởng

- Thời gian: từ ngày 1/4/2013 đến vĩnh viễn
- Nội dung: Khi nhân sĩ đăng nhập liên tục nhiều ngày, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

- Phần thưởng:


Báo danh nhận thưởng

Sự kiện: Lễ bao trưởng thành

- Thời gian: Từ 1/4/2013 đến vĩnh viễn.
- Nội dung: Khi nhân sĩ lên cấp, sẽ nhận được các túi quà “Lễ bao trưởng thành” (cách 5 cấp nhận 1 lần, cho đến cấp 55) và “Lễ bao tân thủ vui vẻ” (cách 4 cấp nhận 1 lần,ho đến cấp 48).


Sự kiện: Một phát lên tiên


- Thời gian: Từ ngày 1/4 đến ngày 8/4/2013.

- Nội dung: Chương trình dành cho những nhân sĩ tạo tài khoản vào Thiên Địa Quyết có số thứ tự lượt tạo (số đuôi) là: 9-99-999-1999-2999-3999-4999-5999-6999-7999-8999-9999.

- Phần thưởng: Thú nuôi Thạch hầu, 1000 kim phiếu, Ngự kiếm phi hành (khinh công) 7 ngày và thẻ điện thoại trị giá 200.000 VND.

Trang Chủ Games Online Thiên Địa Quyết Online
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.