Teya Salat

Hoạt Động Đại Chiến Trường

Nhằm chào đón ngày Lễ Tình Nhân Trắng, Game Thiên Địa Quyết sẽ ra mắt hoạt động Đại Chiến Trường. Hoạt động lần này trong Game thien dia quyet sẽ bắt đầu từ ngày 13.3 đến ngày 30.3, nội dung và thể lệ như sau.
Dai Su Ngay Le
Đại Sứ Ngày Lễ
Trong thời gian diễn ra hoạt động, ở Sứ giả Ngày Lễ tại thành chính sẽ có thêm mục đối thoại Đại Chiến Trường, nhấp vào sẽ xuất hiện đối thoại và mục chọn. Sẽ có 2 mục chọn : Tiệm Công Huân và Vào Đại Chiến Trường (mục chọn Vào Đại Chiến Trường sẽ chỉ xuất hiện từ 12:00~24:00 hàng ngày).
Dai Chien Truong
Đại Chiến Trường
Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày vào 12:00~24:00, ở các map Khoái Hoạt Lâm, Sát Nhân Trang, Ác Nhân Cốc, Đại Chiến Trường sẽ xuất hiện BOSS Cường Lực và Quái Tinh Anh, tiêu diệt sẽ nhận được Công Huân, tích lũy Công Huân tìm Sứ Giả Ngày Lễ đổi thưởng. (Quái Tinh Anh chỉ xuất hiện ở Đại Chiến Trường).
Theo: Game Thiên Địa Quyết.
Sự Kiện
Trang Chủ Games Online Thiên Địa Quyết Online
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.