Ring ring

Game TĐQ Hướng Dẫn Nạp Thẻ

Hướng Dẫn Nạp Thẻ:
Game Thiên Địa Quyết cho nạp thẻ trực tiếp trong game. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn nạp thẻ vào nhân vật trong Thiên Địa Quyết:

Bước 1: Nhấn vào nút Menu , chọn shop.
Bước 2: Chọn Nạp tiền.
Bước 3: Lựa chọn loại thẻ muốn nạp.
Bước 4: Điền số seri thẻ trong ô Số thứ tự và mã thẻ trong ô Mật mã. Nhấn Xác nhận.

Chú ý: Sau khi xác nhận, đạo hữu đợi trong 10 - 15 giây. Hệ thống sẽ gửi thư thông báo nạp thành công hay không.
Lưu ý: Để tránh lỗi khóa thẻ, với mỗi mã thẻ, bằng hữu không được nhập quá 3 lần trong 1h và quá 5 lần trong 24h.

Xem thêm: Hướng dẫn mở rộng túi đồ Thiên Địa Quyết:
Túi đồ mặc định trong game sẽ là 30 ô trống. Để tiện việc lưu trữ vật phẩm trên bước đường hành hiệp, nhân sĩ có thể tiến hành mở rộng túi (có thể mở rộng tối đa thêm 30 ô). Ô đầu tiên mở có giá 50 Kim phiếu (KNB), các ô tiếp theo mỗi ô tăng thêm 20 Kim phiếu (KNB).
Ngoài Túi chứa đồ, người chơi có thể cất vật phẩm vào kho thông qua NPC Quản kho tại Thành Đô và Kim Lăng.

Người chơi cũng có thể tiến hành mở rộng kho, ô đầu tiên có giá 20 Kim phiếu, các ô tiếp theo 1 ô tăng 15 Kim Phiếu. Kho có thể mở rộng tối đa thêm 40 ô.
Sự Kiện - Thiên Địa Quyết
Trang Chủ Games Online Thiên Địa Quyết Online
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.