Insane

Khai Mở Máy Chủ Kim Sơn

Vào lúc 11h00 ngày 07/11/2013 game thiên địa quyết sẽ ra mắt máy chủ mới Kim Sơn cùng chuỗi sự kiện đua top hấp dẫn sau:
Game Thien Dia Quyet Online
Game Thiên Địa Quyết Online
1. Lên cấp nhận thưởng
Thời gian: Từ 11h00 ngày 07/11/2013 trở đi
Nội dung: Khi tân thủ lên cấp, sẽ nhận được các túi quà:
“Lễ bao trưởng thành” (cách 5 level nhận 1 lần, cho đến level 55 )
“Lễ bao tân thủ vui vẻ” ( cách 4 level nhận 1 lần, cho đến level 48 )

2. Online nhận thưởng
Thời gian: Từ 11h00 ngày 07/11/2013 trở đi
Nội dung: Các tân thủ online mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng:
Online 10 phút nhận được giấy truyền tống x 10.
Online 20 phút nhận được nguyên khí đan level 2.
Online 30 phút nhận được võ tinh thạch x5.
Online 60 phút nhận được 100 kim phiếu.
Online 120 phút nhận được Thiên Địa Linh Châu x5.

3. Đăng nhập liên tục
Thời gian: Từ 11h00 ngày 07/11/2013 trở đi
Nội dung: Các tân thủ đăng nhập liên tục nhiều ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:
Mỗi ngày đăng nhập nhận được 100 kim phiếu.
Liên tục đăng nhập 5ngày. Được: Nguyên Khí Đan Level 1 x1, Võ Tinh Thạch x5.
Liên tục đăng nhập 10ngày. Được: Nguyên Khí Đan Level 2 x1, Võ Tinh Thạch x5.
Liên tục đăng nhập 15ngày. Được: Nguyên Khí Đan Level 2 x2, Võ Tinh Thạch x5.
Liên tục đăng nhập 20ngày. Được: Nguyên Khí Đan Level 2 x2, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Level 1 x1.
Liên tục đăng nhập 25ngày. Được: Nguyên Khí Đan Level 2 x5, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Level 1 x1.
Liên tục đăng nhập 30ngày. Được: Nguyên Khí Đan Level 2 x5, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Level 1 x1.

4. Xài Kim Nguyên Bảo nhận quà
Thời gian: Từ 11h00 ngày 07/11/2013 đến hết ngày 10/11/2013
Nội dung: Khi nhân sĩ sử dụng đủ 500 KNB sẽ được nhận 3 viên Thiên Địa Linh Châu (dùng để tham gia “Lật Bài May Mắn”, ”Vòng Quay Thiên Địa”, đổi kinh nghiệm...)
Lưu ý:
Nhân sĩ phải sử dụng đủ 500 KNB trong 1 lần, sử dụng không đủ thì không được tích lũy (không thể sử dụng 100 + 200 + 200 = 500 KNB).
Nếu số tiền vượt quá 500 KNB thì số tiền dư vẫn không được cộng dồn (sử dụng 800 KNB thì chỉ nhận được 1 phần thưởng, số 300 KNB dư ra không được cộng dồn vào lần sau, sử dụng 1000 thì được 2 phần thưởng).

5. Thương nhân thần bí
Thời gian: Từ 11h00 ngày 07/11/2013 đến hết ngày 10/11/2013
Nội dung: Thương nhân thần bí sẽ có các món hàng đặc biệt được bày bán trong tiệm KNB, nằm ở phần Giảm giá.

6. Nhân đôi kinh nghiệm
Thời gian:
Từ 11h00 ngày 07/11/2013 đến hết ngày 10/11/2013
Từ 11h đến 13h và từ 18h đến 20h các ngày .
Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân đôi kinh nghiệm đánh quái toàn server.

7. Mua hàng tặng hàng
Thời gian: Từ 11h00 ngày 07/11/2013 đến hết ngày 10/11/2013
Nội dung: khi gamer đạt đến các cấp độ yêu cầu sẽ nhận được các phần thưởng
Danh sách vật phẩm
Di hồn thạch x1 nhận được Võ tinh thạch x3
Trùng chú thạch x1 nhận được Võ tinh thạch x3
Túi bảo thạch level 3 x1 nhận được Võ tinh thạch x3
Nguyên khí đan level 2 x1 nhận được Võ tinh thạch x3
Giấy truyền tống x 50 nhận được Võ tinh thạch x6
Bạch Nhật Tuý x 5 nhận được Võ tinh thạch x6

8. Cùng nhau thăng cấp
Thời gian: Từ 11h00 ngày 07/11/2013 đến hết ngày 10/11/2013
Nội dung: Khi tân thủ đạt đến các cấp độ yêu cầu sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng:
Cấp 10 nhận được: giấy truyền tống x 10, Võ tinh thạch x10.
Cấp 20 nhận được: túi bảo thạch level 2,bạch nhật túy, Võ tinh thạch x20.
Cấp 30 nhận được: 5000 kim phiếu, Nguyên khí đan cường hiệu x5.
Cấp 40 nhận được: Túi trang bị cam level 40 *3.
Cấp 50 nhận được: Túi trang bị cam level 50 *3.
Cấp 60 nhận được : Túi trang bị xanh level 50 * 3, 100 Giang hồ lệnh, 3 Trải nghiệm hoàn (tăng 10000 điểm Duyệt Lịch)
Theo: Game thien dia quyet.
Sự Kiện
Trang Chủ Games Online Thiên Địa Quyết Online
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.