Polaroid

Đón Máy Chủ Tung Sơn

GMO Thiên Địa Quyết sẽ khai mở máy chủ Tung Sơn vào lúc 10h ngày 24/5/2013. Nhằm chào đón máy chủ Tung Sơn, Game Thien Dia Quyet Online sẽ tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn sau dành cho game thủ như sau:
Su Kien Mo May Chu Tung Son
Thiên Địa Quyết Đón Máy Chủ Tung Sơn
I. Máy Chủ Tung Sơn:
1. Nhân đôi kinh nghiệm:
- Thời gian: Từ 11h đến 13h và từ 18h đến 20h từ ngày 24/05/2013 đến ngày 28/05/2013.
- Nội dung: Nhân đôi kinh nghiệm khi đánh quái cho tất cả nhân sĩ trong thời gian diễn ra hoạt động.

2. Online nhận thưởng:
- Nội dung: Từ 10h ngày 24/05/2013, nhân sĩ online đủ thời gian sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng.
- Phần thưởng:
+ Online 10 phút nhận được Giấy truyền tống x10.
+ Online 20 phút nhận được Nguyên khí đan x2.
+ Online 30 phút nhận được Võ tinh thạch x5.
+ Online 60 phút nhận được 100 Kim phiếu.
+ Online 120 phút nhận được Thiên Địa Linh Châu x5.

3. Đăng nhập liên tục:
- Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013
- Nội dung: Khi nhân sĩ đăng nhập nhiều ngày, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
- Phần thưởng:
+ Mỗi ngày đăng nhập nhận được 100 kim phiếu.
+ Liên tục log-in 5 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv1 x1, Võ Tinh Thạch x5.
+ Liên tục log-in 10 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x1, Võ Tinh Thạch x5.
+ Liên tục log-in 15 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x2, Võ Tinh Thạch x5.
+ Liên tục log-in 20 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x2, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Lv1 x1.
+ Liên tục log-in 25 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x5, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Lv1 x1.
+ Liên tục log-in 30 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x5, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Lv1 x1.

4. Đua top level:
- Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013 đến hết ngày 01/06/2013
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, danh sách nhân sĩ xếp hạng top level sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (phần thưởng sẽ được trao 3 ngày sau khi tổng kết).
- Phần thưởng:
+ Hạng 1: Thú nuôi “Gấu mèo”, Khinh công Lăng Ba Vi Bộ ( 7 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100%, 50 Võ tinh thạch, 50 Thiên Địa Linh Châu, 10 truyền công thạch, 20000 Kim Phiếu, 5 Nguyên khí đan cường hiệu (20000 nguyên khí). Vũ khí cam 50.
+ Hạng 2: Thú nuôi “Thạch hầu”, Khinh công Lăng Ba Vi Bộ ( 7 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100%, 50 Võ tinh thạch, 50 Thiên Địa Linh Châu, 10 truyền công thạch, 15000 Kim Phiếu, 3 Nguyên khí đan cường hiệu(20000 nguyên khí).
+ Hạng 3: Thú nuôi “Bạch hồ”, Khinh công Lăng Ba Vi Bộ ( 7 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100%, 50 Võ tinh thạch, 50 Thiên Địa Linh Châu, 10 truyền công thạch, 10000 Kim Phiếu, 2 Nguyên khí đan cường hiệu(20000 nguyên khí).
+ Hạng 4-10: 50 võ tinh thạch, 50 Thiên Địa Linh Châu.
Kết quả sẽ được tính dựa theo bảng xếp hạng ingame.

5. Đua top tài phú:
- Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013 đến hết ngày 01/06/2013
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các phú hộ đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng.
- Phần thưởng:
+ Hạng 1: Khinh công Lăng Ba Vi Bộ (30 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100% ,50 Võ tinh thạch,50 Thiên Địa Linh Châu,10 truyền công thạch,20000 Kim Phiếu,5 Nguyên khí đan cường hiệu (20000 nguyên khí).Vũ khí cam 50.
+ Hạng 2: Khinh công Thần Hành Bách Biến (30ngày)-tốc độ di chuyển tăng 80%,50 Võ tinh thạch,50 Thiên Địa Linh Châu, 10 truyền công thạch, 15000 Kim Phiếu, 3 Nguyên khí đan cường hiệu(20000 nguyên khí).
+ Hạng 3: Khinh công Ngự Kiếm Tiêu Dao (30 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100%,50 Võ tinh thạch,50 Thiên Địa Linh Châu,10 truyền công thạch, 10000 Kim Phiếu, 2 Nguyên khí đan cường hiệu(20000 nguyên khí).

6. Lên cấp nhận thưởng:
- Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013 đến hết ngày 01/06/2013
- Nội dung: Khi gamer lên cấp,sẽ nhận được các túi quà “Lễ bao trưởng thành” (cách 5 level nhận 1 lần, cho đến level 55) và “Lễ bao tân thủ vui vẻ” (cách 4 level nhận 1 lần,cho đến level 48).
- Phần thưởng: Lễ Bao Trưởng Thành và Lễ Bao Tân Thủ.

7. Cùng nhau thăng cấp:
- Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013
- Nội dung: Khi nhân sĩ đạt đến đẳng cấp yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng.
- Phần thưởng:
+ Cấp 10 nhận được: giấy truyền tống x 10, Võ tinh thạch x10.
+ Cấp 20 nhận được: túi bảo thạch lv 2, Bạch nhật túy, Võ tinh thạch x20.
+ Cấp 30 nhận được: 5000 kim phiếu, Nguyên khí đang cường hiệu x5.
+ Cấp 40 nhận được: túi trang bị cam lv 40 *3.
+ Cấp 50 nhận được: Túi trang bị cam lv 50 *3.
Game Thien Dia Quyet Online
Game Thiên Địa Quyết Online
II. Máy Chủ Hoa Sơn, Thái Sơn:
1. Nhân đôi kinh nghiệm:
- Thời gian: Từ 11h đến 13h và từ 18h đến 20h từ ngày 23/05/2013 đến ngày 26/05/2013.
- Nội dung: Nhân đôi kinh nghiệm khi đánh quái cho tất cả nhân sĩ trong thời gian diễn ra hoạt động.

2. Quà tân thủ:
Nội dung: Từ 0h ngày 24/05/2013 trở đi (vĩnh viễn), các nhân vật được tạo sau ngày 25/05/2013 khi lên cấp 10 sẽ được nhận 10000 kim phiếu.

3. Tiêu phí nhận quà:
- Thời gian: Từ 11h ngày 23/05/2013 đến hết ngày 26/05/2013
- Nội dung: Khi nhân sĩ sử dụng đủ 500 KNB sẽ được nhận 3 viên Thiên Địa Linh Châu (dùng để tham gia “Lật Bài May Mắn”, ”Vòng Quay Thiên Địa”, đổi kinh nghiệm...)
+ Lưu ý: Nhân sĩ phải sử dụng đủ 500 KNB trong 1 lần, sử dụng không đủ thì không được tích lũy (không thể sử dụng 100 + 200 + 200 = 500 KNB). Nếu số tiền vượt quá 500 KNB thì số tiền dư vẫn không được cộng dồn (sử dụng 800 KNB thì chỉ nhận được 1 phần thưởng, số 300 KNB dư ra không được cộng dồn vào lần sau, sử dụng 1000 thì được 2 phần thưởng).

4. Thương nhân thần bí:
- Thời gian: Từ 11h ngày 23/05/2013 đến hết ngày 26/05/2013
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thương Nhân Thần Bí sẽ bán các món hàng đặc biệt được bày bán trong tiệm KNB.

5. Mua hàng tặng hàng:
- Thời gian: Từ 11h ngày 23/05/2013 đến hết ngày 26/05/2013
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nhân sĩ mua các vật phẩm trong cash shop theo danh sách dưới đây, sẽ nhận được phần quà tương ứng.
+ Lưu ý: Nhân sĩ phải mua đủ số lượng vật phẩm trong một lần giao dịch thì mới nhận được phần thưởng tương ứng.
- Danh sách vật phẩm:
+ Di hồn thạch x1 nhận được Võ tinh thạch x3.
+ Trùng chú thạch x1 nhận được Võ tinh thạch x3.
+ Túi bảo thạch lvl 3 x1 nhận được Võ tinh thạch x3.
+ Nguyên khí đan lvl2 x1 nhận được Võ tinh thạch x3.
+ Giấy truyền tống x 50 nhận được Võ tinh thạch x6.
+ Bạch Nhật Túy x 5 nhận được Võ tinh thạch x6.
Theo: Thiên Địa Quyết
Sự Kiện - Thiên Địa Quyết
Trang Chủ Games Online Thiên Địa Quyết Online
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.