Polaroid
MOBI ARMY 213
+ Phiên bản army 213 gốc đã mod thêm chia thanh lực thành 4 phần và mod ẩn ứng dụng cho máy đã hack.
+ Phiên bản Army 213 hỗ trợ Chicky Gốc (Chia thanh lực thành 10 phần nhỏ bằng nhau)
+ Là phiên bản army 213 đầu tiên kia mình mod speed cho những ai thích.
HỖ TRỢ GAME
+ Phiên bản Army 213 mod giảm dung lượng cho một số máy bị ứng dụng sai khi chơi bản gốc. Đã chia thanh căn lực thành 4 phần.
+ Bản Army 213 hỗ trợ chicky chia thanh lực thành 10 phần và giảm dung lượng.
KHU GHÉP GAME
+ Phiên bản Army 213 gốc ghép x2 cho những máy khỏe (S40v6 hoặc S60)
+ Bản Army 213 đã giảm dung lượng và ghép x2 cho bạn nào muốn chơi 2 nick.
KHU MOD PHÍM
- Army 213 mod phím điều hướng (kiểu 1). Như các bản trước mod phím điều hướng thành số 2-4-6-8-5 cho các máy không có phím điều hướng. - Bản Army 213 mod phím số (kiểu 2). Cũng mod phím điều hướng như bên trên nhưng thay 2 phím chọn trái thành (*) và chọn phải thành (#) cho 1 số máy cảm ứng đời mới ko có phím chọn trái, chọn phải.
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.